Sluníčka

DatumNázev akce
2. - 6 3. 2020 jarní prázdniny Praha - západ - PROVOZ ZAJIŠTĚN V JEDNÉ TŘÍDĚ
12. 3. 2020 PROBOUZÍME JARNÍ SKŘÍTKY - úkol pro děti: přineseme si batůžky s pitím
18. 3. 2020 JARNÍ MEDVĚDINY pohádku v MŠ zahraje Divadlo Na háčku -ZRUŠENO
20. 3. 2020 OTVÍRÁNÍ JARA - zábavný den v MŠ - úkol pro děti: přijdeme v zeleném
27. 3. 2020 NÁVŠTĚVA LETOVSKÉ KNIHOVNY - O slepičce a kohoutkovi
1. 4. 2020 O VELIKÉ BOUŘI - interaktivní pořad s Ivem Vrbou
BŘEZEN KAŽDÉ PONDĚLÍ CVIČÍME V SOKOLOVNĚ - ZRUŠENO


Ve třídě Sluníček je zapsáno 25 dětí ve věku převážně 3 -4 let.
V této třídě pomáháme dětem k úspěšné adaptaci, seznámení s novým prostředím, prohloubení vztahů mezi dětmi, zobecnění sociálních dovedností, aktivizací nabízených činností, rozvoji dílčích kompetencí.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Berounka – naše řeka poznání, který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní věk.

V každé třídě paní učitelky tvoří svůj Třídní vzdělávací program, který zohledňuje věkové zvláštnosti dětí.

Pro každý školní rok zpracováváme roční plán školy, který vychází z evaluace roku předchozího, aktuálních společenských i přírodních situací.

Pro školní rok 2019/20 má roční plán název Od Podzimu do léta pohádka k nám přilétá. Jsme si vědomy skutečnosti, že literatura do světa dětí neodmyslitelně patří. Kdo zná malé děti, ví, že přesunutím do pohádkového světa často hledají řešení a vysvětlení pro svět reálný, který je pro jejich věk tak složitý a těžko uchopitelný. Proto má velký smysl navést je správnou cestou do pohádky. A my se v letošním školním roce pokusíme přenést do světa klasických pohádek, které nám zpestří a obohatí výuku formou dramatické výchovy , která vychází z prožitkového učení. Při něm dítě aktivním způsobem zapojuje celou osobnost. Její základní stavební jednotkou je dramatická hra a ta do života malých dětí neodmyslitelně patří. Díky těmto metodám, hrám a cvičením dítě zcela přirozeně vstupuje do bezpečného pohádkového světa, do různých rolí , do fiktivních dramatických situací, má možnost prozkoumávat, poznávat a chápat mezilidské vztahy, proniká do problému a pomáhá hledat řešení, učí se spolupracovat, komunikovat a respektovat druhé

.


Třída Sluníčka