Aktuality


13. 10. 2021

A je tady říjen

Vážení rodiče,
sledujte prosím pravidelně nástěnky svých tříd. Zde uvádím jen malou výseč událostí, které nás v říjnu čekají:
Logopedická depistáž - Mgr. Barchánková - poplatek 50,- Kč v hotovosti
Nad řekou 4.10.2021 od 8.00 hodin
Slunečná louka 7.10. 2021 od 8.00 hodin

"O holčičce, která zlobila" - zahraje divadlo Kasperle
Nad řekou 19. 10. 9.00 hodin
Slunečná louka 19. 10. 11.00 hodin

Zamykání řeky a uspávání stromů 20. 10. dopoledne - už tradiční celoškolková akce u Berounky, letos zaměřená na stromy na březích řeky

Probíhají narozeninové výpravy některých tříd, Žížalky začínají plnit úkoly z projektu "Se Sokolem do života". Příprava předškoláků každý čtvrtek ve třídách Obláčky, Sluníčka, Mravenci, Včelky.
Třída Obláčků 1x za 14 dní Hrajeme si s Angličtinou
Každé úterý střídavě na obou pracovištích dopoledne Individuální logopedická intervence s projektem "My si spolu rozumíme", každé úterý odpoledne Rozvoj jazykových dovedností podle Elkonina - připravme dítě na čtení - vede Mgr. Petra Plachá - někteří předškoláci
Včelky začínají cvičit v Sokolovně vždy v pondělí

S předstihem upozorňujeme na vystoupení dětí všech tříd na Svatomartinském posvícení, které se koná v sobotu 13. listopadu

.


4. 10. 2021

Drakiáda

Drakiáda

16. 9. 2021


13. 9. 2021

Celoroční projekt

ROK STROMŮ

Vážení rodiče,
ve školním roce 2021/22 budeme poznávat stromy v našem okolí a na zahradě s projektem ROK STROMŮ.
Smysl ročního projektu aneb co nás k tomu vede:
• Co nejdelší pobyt venku, v přírodě - prožitkové učení
• Více se seznámit se stromy, číst, pozorovat změny v přírodě, dostat se do hloubky a podstaty dějů v přírodě. Zažít pocit propojení se “svým” stromem
Hlavní cíle projektu:
• posilovat úctu k přírodě
• rozvíjet povědomí o sounáležitosti s přírodou
• rozvíjet povědomí o důležitosti ochrany přírody
• vnímat přírodu všemi smysly, všímat si změn v přírodě skrze stromy (strom v průběhu roku), osvojit si pojmy související se stromy, s ochranou přírody
• vnímat, co stromům (přírodě) škodí, co jim prospívá, jak mohu pomoc
• rozvíjet empatii, odpovědnost za své chování vůči přírodě skrze poznávání stromů
• zachycovat a vyjadřovat své prožitky
• rozvíjet hrubou i jemnou motoriku při pobytu venku
Očekávané výstupy projektu
• Dítě pojmenuje některé stromy ve svém okolí
• Dítě chápe důležitost stromů pro život člověka
• Dítě se seznámí se „svým“ stromem, který souzní s měsícem jeho narození
• Dítě vnímá strom jako součást živé přírody
• Dítě zkouší vylézt na strom, posiluje obratnost a vytrvalost
Děti již začaly podnikat narozeninové výpravy ke "svým stromům", v den svých narozenin dostanou valounek vyřezaný ze stromu, patřícímu k jeho měsíci narození. Každá třída zvolila svého třídního průvodce, který bude celý rok motivovat děti k plnění očekávaných výstupů. Věříme, že děti vás vtáhnou do školkového dění a při vycházkách přírodou se nejednou zastavíte pod zajímavým stromem a budete si povídat a užijete si s námi radost z poznávání a objevování.

7. 9. 2021

Naše první dny ve školce

Naše první dny ve školce Naše první dny ve školce

6. 9. 2021

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

ochrana dýchacích cest při vstupu do budovy

Vážení rodiče,
prosím respektujte opatření po návratu ze zahraničí:
V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy
Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
MŠMT dne 12.7.2021

31. 8. 2021

Slunečná louka - přístup do budovy

Vážení rodiče dětí za Slunečné louky,
omlouváme se za ztížený přístup k mateřské škole. Z důvodu postupující výstavby spojovacího tunelu mezi MŠ a ZŠ nebude až do odvolání možné používat hlavní vchodové dveře do budovy.
- Přístup bude možný pouze vedlejším vchodem ze zahrady pod točitým schodištěm
- Přístup do zahrady pouze poslední brankou podél mlatového chodníčku.
- Když pojedete autem, parkujte v ulici Karlštejnská podél školní zahrady.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ a těšíme se na Vás a Vaše děti.

31. 8. 2021

Termíny třídních schůzek

Vážení rodiče, třídní schůzky a Spolku přátel se budou konat:

Nad řekou: v pondělí 6. 9. 2021 od 16.30 hodin

Slunečná louka: v úterý 7. 9. 2021 od 16.30 hodin
>
Vaše účast je žádoucí, přijďte prosím bez dětí.
Děkujeme


26. 8. 2021

Začátek nového školního roku

Vážení rodiče, milé děti
nový školní rok zahájíme ve středu 1. září 2021.
Sledujte prosím webové stránky, budeme vkládat postupně všechny potřebné informace - rozdělení dětí do tříd, termíny třídních schůzek a další důležité informace.
Těšíme se na Vás v novém školním roce!
Vaše školička.

Archiv: 2014/2015 2017/2018 2015/2016 2013/2014 2016/2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022