Aktuality


20. 1. 2022

Masopust

Masopust

13. 1. 2022

, Tvořivé dílny s řezbářem Honzou Merhautem

V rámci plnění našeho projektu Rok stromů proběhnou tvořivé dílny s řezbářem, na kterých se děti seznámí s dřevem různých stromů a budou vyřezávat jednoduché zvířátko, žijící v lese.
Nad řekou - PONDĚLÍ 17. 1. 2022
9. 00 hodin Sluníčka
10.30 hodin Obláčky

Slunečná louka - ÚTERÝ 18. 1. 2022
9. 00 Mravenci + Žížaly
10.30 Včelky
Těšíme se na společné tvoření!

12. 1. 2022

Potvrzení o zaplacení školného

Vážení rodiče,
potvrzení o vynaložených nákladech za školné Vašeho dítěte v roce 2021 jsou připravena na jednotlivých třídách.
Potvrzení je vydáno pro uplatnění daňové slevy.

2. 1. 2022

Nový dodavatel stravy pro obě budovy od 3. 1. 2022

firma Scolarest

Vážení rodiče,
jak už bylo několikrát avízováno, od 3. 1. 2022 se nám mění dodavatel obědů pro děti v obou budovách. Bude zprovozněna vývařovna v nové základní škole.
Mění se i pravidla pro omlouvání :
Odhlašování jídla – nepřítomnost dítěte : Do 7.00 hodin daného dne pouze z důvodu nemoci, ostatní do 12.00 den předem. Odhlášení dítěte v obou budovách na telefonu 778 752 205 (hospodářka - pí Marcela Jandusová) nebo e-mail omluvenky@mslety.cz. Později již bude započítáno celodenní stravné
Současně došlo i k úpravě cen obědů a svačin. Dokument najdete v provozních informacích - Měsíční výše úplaty za stravování od 3. 1. 2022
Svačiny si i nadále budeme připravovat v našich školních výdejnách.

23. 12. 2021

PF 2022

Vážení rodiče, milé děti,

ať sváteční období naplní váš domov radostí, vaše srdce láskou a váš život smíchem. Přejeme vám krásné Vánoce a šťastný nový rok!

Kolektiv MŠ Lety

PF

20. 12. 2021

Obláčky aneb malá vánoční besídka


20. 12. 2021

Sluníčka aneb malá vánoční besídka


15. 12. 2021

Přerušení provozu

Provoz mateřské školy bude přerušen z organizačních a technických důvodů po dohodě se zřizovatelem v termínu
24. 12. 2021 - 2. 1. 2022
Poslední den provozu je 23. 12. 2021

15. 12. 2021

Zprovoznění hlavního vchodu Slunečná louka

v pondělí 20. 12. 2021

Vážení rodiče dětí z pracoviště Slunečná louka,
oznamujeme vám, že od pondělí už můžete využívat vstup přes nový spojovací tunel mezi budovou mateřské a základní školy.
Zvonit na svoji třídu budete až u hlavních dveří budovy.
Rovněž budete moci parkovat na přístupové komunikaci k hlavnímu vchodu.
Děkujeme vám za toleranci a trpělivost v uplynulých měsících.

9. 12. 2021

Prezentace firmy Scolarest

20. 12. 2021 od 16.00 hodin

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme dne 20. prosince od 16. 00 hodin do nové školní jídelny na adrese Karlštejnská 571 (přízemí budovy ZŠ), kde bude probíhat prezentace dětských svačin firmy Scolarest.

Tato firma bude od ledna zajišťovat stravu pro naše děti v obou budovách, všechny zaměstnance i cizí strávníky.

Informační letáky obdržíte v průběhu týdne na svých třídách.
Přijďte ochutnat, seznámit se s vedením firmy, paní kuchařkou, a prostředím, kde se jídla budou připravovat.
Těšíme se na vás!

30. 11. 2021

Vánoční cinkání dne 12.12. 2021

ZRUŠENO

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršení epidemiologické situace je vánoční cinkání u kapličky zrušeno.
Současně rušíme společné akce, na kterých bychom museli spojovat třídy. ( divadýlka, fotografování) chceme omezit kontakty a tím i pravděpodobnost šíření nařízených karantén.
Dobrá zpráva je, že od zítra se rozjíždí provoz ve třídě Včelek.
V pátek v některých třídách proběhne čertí rojení nebo andělské zvonění? K Mravencům zase zavítá v pondělí Svatá Barbora a 13. 12. Svatá Lucie.
Sledujte prosím nástěnky svých tříd, každá třída uchopila adventní čas po svém.
Přes všechna omezení prožijeme s dětmi pěkné dny provázené tradicemi, tvořením a radostným očekáváním.

24. 11. 2021

Distanční výuka

v týdnu od 22.11.-26.11.2021

distanční výuka


23. 11. 2021

Pravidla pro návrat po nařízené karanténě

Vážení rodiče, některým dětem končí nařízená karanténa, proto stručně shrnuji pravila pro návrat:
- 8. den po posledním kontaktu s pozitivní osobou a předložením NEGATIVNÍHO PCR TESTU - stačí ukázat jen v mobilním telefonu
- 15. den po posledním kontaktu s pozitivní osobou, pokud nechcete se svým dítětem test absolvovat
- 15. den po POZITIVNÍM TESTU - prosím doložte- získáváte 180 denní imunitu a vyhnete se dalšímu trasování

prosíme vás, abyste s námi zůstali v kontaktu a pokud končí dítěti karanténa a z nějakého důvodu zpátky do školky nenastoupí, je třeba dítě omluvit na omluvenky@mslety.cz


Sledujte prosím web, všechny změny průběžně vkládáme.
V současné době je provoz na obou pracovištích pro zdravé děti BEZ OMEZENÍ

22. 11. 2021

provoz Nad řekou

Vážení rodiče, pracoviště Nad řekou rovněž zajišťuje provoz bez omezení pro zdravé děti.
Těšíme se na vás!

22. 11. 2021

Fotografování - náhradní termín

7. 12. 2021

Vážení rodiče, dnes mělo proběhnout fotografování dětí se zimní tématikou.
Z důvodu velké nemocnosti jsme se dohodli s panem fotografem na náhradním termínu v úterý 7. 12. 2021.

22. 11. 2021

Aktualizace situace provozu

pracoviště Slunečná louka

Vážení rodiče,
včera večer jsem museli natrasovat velký počet dětí z pracoviště Nad řekou.

To nám umožní uvolnit 2 učitelky z toho pracoviště k obnovení provozu ve třídě Včelky společně s dětmi ze třídy Žížal od 7.00 do 17 hodin.


Všechny děti, kterým končí karanténa a jsou zdravé mohou v pondělí přijít do školky.
Těšíme se na vás.
Prosíme, abyste nahlásili svoji docházku na omluvenky@mslety.cz
Děkujeme.
Sledujte prosím web, situace se mění každou chvíli.

15. 11. 2021

distanční výuka

v týdnu od 15.11.-19.11.2021

Vážení rodiče, milé děti,
protože jsme se ani v tomto týdnu nemohli sejít se všemi předškoláky, posíláme na dálku pozdravení, video s ukázkou, jak si můžete doma hrát s kaštánky, také kaštánkovou pohádku a pracovní list.
Právě plníme podtéma "Rodový strom aneb silák kaštan" v souladu s celoročním projektem Rok stromů.
Věříme, že si zazpíváte kaštánkovou písničku, procvičíte hlasivky i prstíky a pracovní list nám do školky přinesete ukázat.

V pracovních sešitech pokračujte na straně 18.a 19.
Těšíme se brzy na viděnou zpátky ve svých třídách. Vaše Sluníčka a Obláčky.
Zdravíme i předškoláky ze třídy Včelek a Mravenců.

Pracovní listy

10. 11. 2021

Distanční vzdělávání

v týdnu od 8.11 do 12.11. 2021

Vážení rodiče, milé děti
posíláme pozdravy ze školky. Zazpívejte si s kamarády a paní učitelkou Pavlou! V přílohách najdete příběh o Martinovi, nápad k vytvoření koníka a dva pracovní listy.
Těšíme se na váš brzký návrat.
Distanční výuka   Pracovní listy

8. 11. 2021

Pozitivní případ covid-19

Vážení rodiče,
na pracovišti Nad řekou se vyskytl pozitivní případ onemocnění covid-19.
Všichni rodiče dětí, které byly v kontaktu s pozitivním případem, obdrželi informační e-mail a sms z Krajské hygienické stanice.
Prosím dodržujte nařízená opatření s dodržením karantény a rovněž doložením PCR testu s negativním výsledkem před návratem dítěte zpět do kolektivu.
Pokud by test někomu ukázal pozitivitu, sdělte prosím tuto informaci mateřské škole.
Pro ostatní děti, kterých se karanténní opatření netýkají, zůstává provoz mateřské školy na obou pracovištích zachován.

1. 11. 2021

Změna provozní doby od 1. 11. 2021

Vážení rodiče
od 1.11. 2021 upravujeme provozní dobu mateřské školy ( obě budovy) takto: 7.00 - 17. 00 hodin Ranní půlhodina byla zcela nevyužita.

Současně se změnou provozní doby měníme i způsob omlouvání.

Odhlašování stravy - POZOR ZMĚNA!

do 7.00 daného dne pouze z důvodu nemoci, ostatní do 12.00 hodin DEN PŘEDEM.

Používejte k omluvám VÝHRADNĚ telefon hospodářky - paní Marcely. Jandusové 778 752 205 nebo e-mail: omluvenky@mslety.cz


1. 11. 2021

Listopad, listopad lísteček mi na dlaň pad...

Vážení rodiče, uvádím celoškolkové akce, ostatní si organizují jednotlivé třídy, proto sledujte prosím nástěnky ve svých šatnách.
1. 11. Nad řekou a 4. 11. dopoledne Slunečná louka Příběhy stromů -
pohádka + interaktivní dílna - moštování, barvení látky, hra se semínky

13. 11. vystoupení dětí na Svatomartinském posvícení - sobota od 13.30 hod

22. 11. fotografování jednotlivců se zimní tématikou
24. 11. setkání s ředitelkou ZŠ Mgr. Šindlářovou - Slunečná louka od 18.00 hodin - vše, co vás zajímá o nové škole

13. 10. 2021

A je tady říjen

Vážení rodiče,
sledujte prosím pravidelně nástěnky svých tříd. Zde uvádím jen malou výseč událostí, které nás v říjnu čekají:
Logopedická depistáž - Mgr. Barchánková - poplatek 50,- Kč v hotovosti
Nad řekou 4.10.2021 od 8.00 hodin
Slunečná louka 7.10. 2021 od 8.00 hodin

"O holčičce, která zlobila" - zahraje divadlo Kasperle
Nad řekou 19. 10. 9.00 hodin
Slunečná louka 19. 10. 11.00 hodin

Zamykání řeky a uspávání stromů 20. 10. dopoledne - už tradiční celoškolková akce u Berounky, letos zaměřená na stromy na březích řeky

Probíhají narozeninové výpravy některých tříd, Žížalky začínají plnit úkoly z projektu "Se Sokolem do života". Příprava předškoláků každý čtvrtek ve třídách Obláčky, Sluníčka, Mravenci, Včelky.
Třída Obláčků 1x za 14 dní Hrajeme si s Angličtinou
Každé úterý střídavě na obou pracovištích dopoledne Individuální logopedická intervence s projektem "My si spolu rozumíme", každé úterý odpoledne Rozvoj jazykových dovedností podle Elkonina - připravme dítě na čtení - vede Mgr. Petra Plachá - někteří předškoláci
Včelky začínají cvičit v Sokolovně vždy v pondělí

S předstihem upozorňujeme na vystoupení dětí všech tříd na Svatomartinském posvícení, které se koná v sobotu 13. listopadu

.


4. 10. 2021

Drakiáda

Drakiáda

13. 9. 2021

Celoroční projekt

ROK STROMŮ

Vážení rodiče,
ve školním roce 2021/22 budeme poznávat stromy v našem okolí a na zahradě s projektem ROK STROMŮ.
Smysl ročního projektu aneb co nás k tomu vede:
• Co nejdelší pobyt venku, v přírodě - prožitkové učení
• Více se seznámit se stromy, číst, pozorovat změny v přírodě, dostat se do hloubky a podstaty dějů v přírodě. Zažít pocit propojení se “svým” stromem
Hlavní cíle projektu:
• posilovat úctu k přírodě
• rozvíjet povědomí o sounáležitosti s přírodou
• rozvíjet povědomí o důležitosti ochrany přírody
• vnímat přírodu všemi smysly, všímat si změn v přírodě skrze stromy (strom v průběhu roku), osvojit si pojmy související se stromy, s ochranou přírody
• vnímat, co stromům (přírodě) škodí, co jim prospívá, jak mohu pomoc
• rozvíjet empatii, odpovědnost za své chování vůči přírodě skrze poznávání stromů
• zachycovat a vyjadřovat své prožitky
• rozvíjet hrubou i jemnou motoriku při pobytu venku
Očekávané výstupy projektu
• Dítě pojmenuje některé stromy ve svém okolí
• Dítě chápe důležitost stromů pro život člověka
• Dítě se seznámí se „svým“ stromem, který souzní s měsícem jeho narození
• Dítě vnímá strom jako součást živé přírody
• Dítě zkouší vylézt na strom, posiluje obratnost a vytrvalost
Děti již začaly podnikat narozeninové výpravy ke "svým stromům", v den svých narozenin dostanou valounek vyřezaný ze stromu, patřícímu k jeho měsíci narození. Každá třída zvolila svého třídního průvodce, který bude celý rok motivovat děti k plnění očekávaných výstupů. Věříme, že děti vás vtáhnou do školkového dění a při vycházkách přírodou se nejednou zastavíte pod zajímavým stromem a budete si povídat a užijete si s námi radost z poznávání a objevování.

7. 9. 2021

Naše první dny ve školce

Naše první dny ve školce Naše první dny ve školce

6. 9. 2021

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

ochrana dýchacích cest při vstupu do budovy

Vážení rodiče,
prosím respektujte opatření po návratu ze zahraničí:
V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy
Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
MŠMT dne 12.7.2021

31. 8. 2021

Slunečná louka - přístup do budovy

Vážení rodiče dětí za Slunečné louky,
omlouváme se za ztížený přístup k mateřské škole. Z důvodu postupující výstavby spojovacího tunelu mezi MŠ a ZŠ nebude až do odvolání možné používat hlavní vchodové dveře do budovy.
- Přístup bude možný pouze vedlejším vchodem ze zahrady pod točitým schodištěm
- Přístup do zahrady pouze poslední brankou podél mlatového chodníčku.
- Když pojedete autem, parkujte v ulici Karlštejnská podél školní zahrady.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ a těšíme se na Vás a Vaše děti.

31. 8. 2021

Termíny třídních schůzek

Vážení rodiče, třídní schůzky a Spolku přátel se budou konat:

Nad řekou: v pondělí 6. 9. 2021 od 16.30 hodin

Slunečná louka: v úterý 7. 9. 2021 od 16.30 hodin
>
Vaše účast je žádoucí, přijďte prosím bez dětí.
Děkujeme


26. 8. 2021

Začátek nového školního roku

Vážení rodiče, milé děti
nový školní rok zahájíme ve středu 1. září 2021.
Sledujte prosím webové stránky, budeme vkládat postupně všechny potřebné informace - rozdělení dětí do tříd, termíny třídních schůzek a další důležité informace.
Těšíme se na Vás v novém školním roce!
Vaše školička.

Archiv: 2014/2015 2017/2018 2015/2016 2013/2014 2016/2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022