Školní jídelna

Stravování

  • Obědy jsou dováženy z DD Lety pracovníkem OÚ Lety, svačiny a přesnídávky připravujeme ve vlastním zařízení.
  • Svačiny se podávají v době od 9 do 9.30 hodin, odpoledne od 14.30 do 15.30 hodin – kuchařka připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují (2. třída) – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené.
  • Obědy se vydávají od 12 do 12.30 hodin, polévku nalévá paní kuchařka z připravených mís, hlavní jídlo na talíře připravuje paní kuchařka. Dítě má právo si žádat o množství. Děti z první třídy při obědě používají dle možností příbory. Děti z druhé třídy při obědě používají vždy příbory. Po obědě si po sobě uklidí děti nádobí, určené děti mohou pomoci s úklidem stolků (2. třída) – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, k návykům kulturního stolování, dětem v 1.tř. pomáhá dle potřeby učitelka.

Do jídla děti nenutíme, pouze jim vhodnou motivací jídlo přiblížíme, aby zkoušely ochutnávat i netradiční pokrmy, nebo nová jídlaPitný režim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvici nebo v nádobě určené pro pitný režim a své hrnečky (zajišťuje vedoucí ŠJ), děti si mohou samy nalévat dle vlastní potřeby (2. třída). Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky. Při pobytu venku je zajištěn pitný režim učitelkami.


Stravné

Děti 3-6 letDěti 7-10 let
přesnídávka8,- Kč11,- Kč
oběd* 25,- Kč* 27,- Kč
svačina7,- Kč10,- Kč
CELKEM40,- Kč48,- Kč

+ 8,- Kč Kč hrazeno z rozpočtu školy


Výše úplaty za stravováni