Prezentace firmy Scolarest20. 12. 2021 od 16.00 hodin

Na Hromnice o hodinu více!...

Potvrzení o zaplacení školného

Nový dodavatel stravy pro obě budovy od 3. 1. 2022firma Scolarest

Přerušení provozu

Zprovoznění hlavního vchodu Slunečná loukav pondělí 20. 12. 2021

Vánoční cinkání dne 12.12. 2021 ZRUŠENO

Distanční výukav týdnu od 22.11.-26.11.2021

Pravidla pro návrat po nařízené karanténě

Fotografování - náhradní termín7. 12. 2021

provoz Nad řekou

Aktualizace situace provozu pracoviště Slunečná louka

distanční výukav týdnu od 15.11.-19.11.2021

Pozitivní případ covid-19

Listopad, listopad lísteček mi na dlaň pad...

Změna provozní doby od 1. 11. 2021

A je tady říjen

Celoroční projekt ROK STROMŮ

Slunečná louka - přístup do budovy

Termíny třídních schůzek

Začátek nového školního roku

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍochrana dýchacích cest při vstupu do budovy

Přerušení provozu o prázdninách

Netradiční taneční odpoledne

Výsledky přijímacího řízenípro školní rok 2022/23

ČERVENČervnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení

Máje

Ve čtvrtek 26.5. FOTOGRAF v MŠ

KVĚTENKdyž se v máji blýská, sedlák si výská

Úspěch v regionální soutěži ZUŠ ŘevniceLesní bytosti a skřítci

Vyhlášení zápisu pro školní rok 2022/23v termínu 12. 5. 2022

DUBEN nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá

Plavecký kurz4.4. - 13. 6. 2022

Setkání s Romanou Šindlářovouředitelkou ZŠ Lety

Nabídka pracovní pozice

BŘEZEN - za kamna vlezemJestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl

Testy školní zralosti24.3. 2022

Provoz v týdnu od 7.2. - 11. 2. 2022

Jémine, jémine, masopust pomine!

Tvořivé dílny s řezbářem Honzou Merhautem

PF 2022

Obláčky aneb malá vánoční besídka

Sluníčka aneb malá vánoční besídka

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Mateřská Škola Lety> se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s  vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na  www.mslety.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s  SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2102.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Fotogalerie - fotografie, které mají obsahovou hodnotu (plakáty informující o akcích v MŠ) budou mít alternativní text popisující obsah. Ostatní fotografie bez vypovídající hodnoty budou bez alternativních textů.
  • Archiv aktualit - zpětné doplnění alternativních popisků fotografií ke starším aktualitám neni provedeno.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20. 9. 2019.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pro případy informování o veškerých problémech z hlediska souladu a/nebo vyžádání informací a obsahu, které jsou z rozsahu působnosti vyňaty, kontaktujte ředitelsví MŠ:

  • telefonicky na čísle 724267412
  • e-mailem na matskola.lety@seznam.cz
  • datovou schránkou (ID schránky je enyktz4)
  • osobně na adrese K Mateřské škole 507, 25229 Lety

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se můžete obrátit přímo na MVČR.

VOLITELNÝ OBSAH

Webové stránky byly spuštěny dne 10. 5. 2012,
poslední aktualizace po zásadní revizi obsahu dne 20.9.2019.