Prezentace firmy Scolarest20. 12. 2021 od 16.00 hodin

Na Hromnice o hodinu více!...

Potvrzení o zaplacení školného

Nový dodavatel stravy pro obě budovy od 3. 1. 2022firma Scolarest

Přerušení provozu

Zprovoznění hlavního vchodu Slunečná loukav pondělí 20. 12. 2021

Vánoční cinkání dne 12.12. 2021 ZRUŠENO

Distanční výukav týdnu od 22.11.-26.11.2021

Pravidla pro návrat po nařízené karanténě

Fotografování - náhradní termín7. 12. 2021

provoz Nad řekou

Aktualizace situace provozu pracoviště Slunečná louka

distanční výukav týdnu od 15.11.-19.11.2021

Pozitivní případ covid-19

Listopad, listopad lísteček mi na dlaň pad...

Změna provozní doby od 1. 11. 2021

A je tady říjen

Celoroční projekt ROK STROMŮ

Slunečná louka - přístup do budovy

Termíny třídních schůzek

Začátek nového školního roku

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍochrana dýchacích cest při vstupu do budovy

Přerušení provozu o prázdninách

Netradiční taneční odpoledne

Výsledky přijímacího řízenípro školní rok 2022/23

ČERVENČervnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení

Máje

Ve čtvrtek 26.5. FOTOGRAF v MŠ

KVĚTENKdyž se v máji blýská, sedlák si výská

Úspěch v regionální soutěži ZUŠ ŘevniceLesní bytosti a skřítci

Vyhlášení zápisu pro školní rok 2022/23v termínu 12. 5. 2022

DUBEN nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá

Plavecký kurz4.4. - 13. 6. 2022

Setkání s Romanou Šindlářovouředitelkou ZŠ Lety

Nabídka pracovní pozice

BŘEZEN - za kamna vlezemJestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl

Testy školní zralosti24.3. 2022

Provoz v týdnu od 7.2. - 11. 2. 2022

Jémine, jémine, masopust pomine!

Tvořivé dílny s řezbářem Honzou Merhautem

PF 2022

Obláčky aneb malá vánoční besídka

Sluníčka aneb malá vánoční besídka

Organizace školního roku 2021/22 a ŠVP

Začátek:středa 1. září 2021
Konec:čtvrtek 30. června 2022
Podzimní prázdniny:středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021 *
Vánoční prázdniny:pátek 24. 12. 2021 – neděle 2. 1. 2022 #
Pololetní prázdniny:pátek 4. 2. 2022 *
Jarní prázdniny (Praha – západ):pondělí 7. 2. – neděle 13. 2. 2022 *
Velikonoční prázdniny:čtvrtek 14. 4. 2022*
Hlavní prázdniny:pátek 1. 7. – středa 31. 8. 2022
* provoz zajišťujeme pro předem přihlášené děti
# poslední den provozu je čtvrtek 23.12.2021


Mateřská škola je uzavřena o všech státních svátcích.

V době hlavních prázdnin zajistíme provoz 2-3 týdny po dohodě s dodavatelem stravy. Přesný termín oznámíme s dvouměsíčním předstihem.


Školní vzdělávací program „Hezky je na světě“


Motto:
„Podívej se jak je krásně, jak je krásně na světě,
vítr fouká, voda teče. Slunce vždycky najde tě.
Uděláme všechno proto, aby to tak zůstalo,
aby se nám, ani zemi nic špatného nestalo.
Vymeteme všechnu špínu, vyčistíme rybníky,
máme ještě hodně práce, svět je přece veliký!“

(M. Kružíková)


Je zpracován dle RVP PV s platností od 1.9.2020. Obsah vzdělávání vychází ze života dětí a z prostředí, ve kterém vyrůstají. My bychom si přáli, aby to byl svět radostný, aby děti vnímaly svět jako hezké místo pro své hry, uměly se těšit z maličkostí a především vnímaly proměny přírody v ročním cyklu a uvědomovaly si také možnosti její ochrany pro budoucnost.

Zvolili jsme jako motto písničku M. Kružíkové, která se stane naší hymnou.

V integrovaných tematických celcích se odráží sled života dětí v mateřské škole, který je těsně svázán s přírodou, střídajícími se ročními obdobími a s nimi spojenými tradičními svátky a zvyky.

Školní vzdělávací program se opírá o 5 integrovaných bloků, jejichž pedagogické záměry jsou závazné pro všech pět tříd. Činnostní nabídku si vytváří každá třída sama a nese tak zodpovědnost za rovnoměrné zastoupení všech vzdělávacích oblastí.


Povinnost předškolního vzdělávání

  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
  • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to 4 souvislé hodiny, které ředitelka školy stanovila od 8.30 – 12.30 hodin
  • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin, jejichž rozsah stanoví MŠMT organizačním pokynem pro každý školní rok
  • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu