Obláčky

DatumNázev akce
2. - 6. 3. 2020 jarní prázdniny Praha - západ - PROVOZ ZAJIŠTĚN V JEDNÉ TŘÍDĚ
10. 3. 2020 PROBOUZÍME JARNÍ SKŘÍTKY - úkol pro děti: přineseme si batůžky s pitím
12. 3. 2020 MALÁ DIGITÁLNÍ UNIVERZITA - lekce II "Co je to internet?"
18. 3. 2020 JARNÍ MEDVĚDINY pohádku v MŠ zahraje Divadlo Na háčku - ZRUŠENO
20. 3. 2020 OTVÍRÁNÍ JARA - zábavný den v MŠ - úkol pro děti: přijdeme v zeleném
26. 3. 2020 od 8.00TEST ŠKOLNÍ ZRALOSTI, od 16.00 odpoledne - výsledky testů - individuálně s rodiči
27. 3. 2020 NÁVŠTĚVA LETOVSKÉ KNIHOVNY - O slepičce a kohoutkovi
1. 4. 2020 NÁVŠTĚVA 1. TŘÍD ZŠ DOBŘICHOVICE - jen předškoláci
BŘEZEN KAŽDÉ ÚTERÝ CVIČÍME V SOKOLOVNĚ - ZRUŠENO


Ve třídě Obláčků je zapsáno 25 dětí, převážně 5 – 6 letých, včetně povinně vzdělávaných dětí.
V této třídě rozvíjíme schopnost samostatného rozhodování, přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí, hodnocení svých osobních pokroků, samostatné vyjadřování, smysl pro povinnost, soustředění se na hru, práci i učení, rozvoj všech očekávaných klíčových kompetencí nutných k úspěšnému zvládnutí přechodu do 1. třídy.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Berounka – naše řeka poznání, který vychází z rámcově vzdělávacího programu pro předškolní věk.

V každé třídě paní učitelky zpracovávají svůj Třídní vzdělávací program, který zohledňuje věkové zvláštnosti každé třídy.

Pro každý školní rok zpracováváme roční plán školy, který vychází z evaluace roku předchozího, aktuálních společenských i přírodních situací.

Pro školní rok 2019/20 má roční plán název Od Podzimu do léta pohádka k nám přilétá. Jsme si vědomy skutečnosti, že literatura do světa dětí neodmyslitelně patří. Kdo zná malé děti, ví, že přesunutím do pohádkového světa často hledají řešení a vysvětlení pro svět reálný, který je pro jejich věk tak složitý a těžko uchopitelný. Proto má velký smysl navést je správnou cestou do pohádky. A my se v letošním školním roce pokusíme přenést do světa klasických pohádek, které nám zpestří a obohatí výuku formou dramatické výchovy , která vychází z prožitkového učení. Při něm dítě aktivním způsobem zapojuje celou osobnost. Její základní stavební jednotkou je dramatická hra a ta do života malých dětí neodmyslitelně patří. Díky těmto metodám, hrám a cvičením dítě zcela přirozeně vstupuje do bezpečného pohádkového světa, do různých rolí , do fiktivních dramatických situací, má možnost prozkoumávat, poznávat a chápat mezilidské vztahy, proniká do problému a pomáhá hledat řešení, učí se spolupracovat, komunikovat a respektovat druhé.Třída Obláčky