volné pozice pro novou budovu

Prázdninový provoz

Rozloučení s předškolákyve čtvrtek 25.6. dopoledne

Celodenní výlet autobusemv úterý 16. června

Rozhodnutí o přijetído školního roku 2020/2021

Námořnický bálv pondělí 1.6. - oslava Dne dětí

Aktivity v červnu

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávánív době omezení nebo přerušení provozu

Obnovení provozu mateřské školy od 25.5.2020za předem stanovených podmínek

Maminka má svátek

Příprava na "Čarodějný den"

Tvořivé činnosti tentokrát na téma Jarní louka

Nápady na tvořivé činnostitentokrát i cvičení s Kačkou

Přejeme hezké Velikonoce

Velikonoční nápady

Organizace k zápisu do MŠ Lety

Náměty na tvořivé činnosti II

Školné a stravné

Nápady na tvořivé činnosti doma i v přírodě

Nejoblíbenější Hráškovy úkoly pro předškoláky

Uzavření provozu od 17. 03. 2020

Zrušení

Informace MŠMT k uzavření škol

Jarní vycházka s batůžkytřída Obláčků

Informace k virovému onemocnění

Cvičení v sokolovněChcem být zdraví, hola, hola, pojďme cvičit do Sokola!

Malá digitální univerzita u Obláčkův pátek 17. 1. 2020

Malá technická univerzita u Sluníčekve středu 15. 1. 2020

Masopust v sobotu 11.1.2020

Vánoční přání

Zdobení stromečku pro zvířátka u Obláčkůve čtvrtek 19. 12.

Vánoční cinkáníStříbrná neděle na návsi

Obláčky- výlet vlakem do Karlštejnav pondělí 25. listopadu 2019

Vycházka k zámku - Sluníčkave čtvrtek 21. 11. 2019

Podzimní vycházkaKarlický lesík v úterý 19. 11. 2019

Svatomartinské posviceni

Podzimní fotografování

PODZIMNÍ LUCERNIČKOVÁ DÍLNA

DÝŇOVÁNÍ

Balónková show s pejskem

Výlet do Čechovy stodoly

Náš pohádkový rok

Nový školní rok 2019/20 začne 2. 9. 2019

Vykročili jsme do nového roku s přáním všeho dobrého!

DrakiádaMateřská škola Lety, okres Praha-západ
K Mateřské škole 507
25229 Lety

Škola je zařazená do sítě škol k 1.1.2003 jako příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je Obec Lety.

Předškolní zařízení sdružuje:

1. Mateřskou školukapacita: 50 dětí
2. Školní jídelnu výdejnukapacita: 60 jídel

Tel.: 724 267 412
IČ: 71005811
e-mail: matskola.lety@seznam.cz

číslo účtu: 0390843379/0800Projekt

ŠABLONY II OP VVV PRO MŠ LETY

je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYMise školy

Cestou přirozené výchovy rozvíjet osobnost zdravě sebevědomého, sociálně zralého jedince připraveného pro budoucí život

Mise naší mateřské školy je především v naplňování očekávání rodičů a dětí. Poskytujeme ucelený vzdělávací program v rodinném prostředí vesnické mateřské školy, kde se každý cítí bezpečně a kde se může dobře rozvíjet potenciál každého jednotlivce. Připravujeme děti na vstup do základní školy metodou nejpřirozenější pro předškolní věk a tou je HRA. Učitel je partner a průvodce.

Filozofie a strategie školy

Naše mateřská škola se nachází v regionu Poberouní, v bezprostřední blízkosti řeky Berounky.
Žijí tu převážně mladé rodiny s dětmi, mnohdy dojíždějící za prací do hlavního města. Proto bychom rádi napomohli vytvořit pocit sounáležitosti s místem, kde mateřská škola leží. Jsme si vědomi, jakou roli může v utváření tohoto vztahu sehrát předškolní dítě, které je zvídavé, touží po poznávání nových věcí, hledá si kamarády a dovede svým nadšením strhnout nejen své rodiče.

Proto chceme

  • napomoci srůstání těchto nových rodin s místem, kde se rozhodli vychovávat své děti
  • utvářet mateřskou školu jako otevřené společenství dětí, rodičů, pedagogů
  • probouzet lásku a ochranitelské postoje k životnímu prostředí a okolní živé i neživé přírodě
  • čerpat z tradic kraje a pomoci při vytváření nových v sepětí se životem mateřské školy
  • kultivovat dětskou duši, pomoci vytvářet vztah k umění

Naším cílem je vytvořit radostné, hravé a podnětné prostředí pro děti, jejich rodiče i zaměstnance.

Přejeme si, aby z mateřské školy odcházely děti, které umí pozdravit, poděkovat, omluvit se,umí podívat se zpříma do očí, umí také pomoci jiným, umí být samostatné a touží po poznání. Děti, které se k nám vždy budou rády vracet...