Prezentace firmy Scolarest20. 12. 2021 od 16.00 hodin

Na Hromnice o hodinu více!...

Potvrzení o zaplacení školného

Nový dodavatel stravy pro obě budovy od 3. 1. 2022firma Scolarest

Přerušení provozu

Zprovoznění hlavního vchodu Slunečná loukav pondělí 20. 12. 2021

Vánoční cinkání dne 12.12. 2021 ZRUŠENO

Distanční výukav týdnu od 22.11.-26.11.2021

Pravidla pro návrat po nařízené karanténě

Fotografování - náhradní termín7. 12. 2021

provoz Nad řekou

Aktualizace situace provozu pracoviště Slunečná louka

distanční výukav týdnu od 15.11.-19.11.2021

Pozitivní případ covid-19

Listopad, listopad lísteček mi na dlaň pad...

Změna provozní doby od 1. 11. 2021

A je tady říjen

Celoroční projekt ROK STROMŮ

Slunečná louka - přístup do budovy

Termíny třídních schůzek

Začátek nového školního roku

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍochrana dýchacích cest při vstupu do budovy

Přerušení provozu o prázdninách

Netradiční taneční odpoledne

Výsledky přijímacího řízenípro školní rok 2022/23

ČERVENČervnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení

Máje

Ve čtvrtek 26.5. FOTOGRAF v MŠ

KVĚTENKdyž se v máji blýská, sedlák si výská

Úspěch v regionální soutěži ZUŠ ŘevniceLesní bytosti a skřítci

Vyhlášení zápisu pro školní rok 2022/23v termínu 12. 5. 2022

DUBEN nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá

Plavecký kurz4.4. - 13. 6. 2022

Setkání s Romanou Šindlářovouředitelkou ZŠ Lety

Nabídka pracovní pozice

BŘEZEN - za kamna vlezemJestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl

Testy školní zralosti24.3. 2022

Provoz v týdnu od 7.2. - 11. 2. 2022

Jémine, jémine, masopust pomine!

Tvořivé dílny s řezbářem Honzou Merhautem

PF 2022

Obláčky aneb malá vánoční besídka

Sluníčka aneb malá vánoční besídka

Mateřská škola Lety

Okres Praha-západ,
K Mateřské škole 507
25229   Lety

Škola je zařazena od 1.9.2021 do sítě škol jako školská právnická osoba. Zřizovatelem školy je Obec Lety.

Předškolní zařízení sdružuje mateřskou školu a školní jídelnu / výdejnu s kapacitou 101 dětí.

Od 1. 9. 2020 zprovozněno detašované pracoviště (Slunečná louka).
Slunečná louka
Karlštejnská 570Kontakty


Tel.: 724 267 412 ředitelna

Tel.: 778 752 205 hospodářka

IČ: 71005811

e-mail: matskola.lety@seznam.cz

číslo účtu: 0390843379/0800


Organizace


Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Provoz školy je celodenní od 7:00 do 17:00 hod.

Kapacita školy činí 101 dětí.

Přijímání dětí probíhá v květnu kalendářního roku před zahájením nového školního roku.


Koncepční záměr – vize mateřské školy


Koncepce neboli vize naší školy je založena na předpokladu, aby každé dítě po odchodu z naší mateřské školy bylo malou hvězdou a splňovalo kritérium anagramu S. T. A. R.

DÍTĚ JE:
  S - samostatné
  T - taktní
  A - aktivní
  R - radostné

Mateřská škola má nastavenu vizi na těchto čtyřech zásadních cílech:

  • Komplexní rozvoj dítěte
  • Bezpečné prostředí pro všechny
  • Rozvoj talentu a potenciálu
  • Úspěšné ( šťastné) dítě

Naším společným cílem je vytvářet takové podmínky, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i jeho dalšího vzdělávání. Jde nám o to probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.Projekt

ŠABLONY III OP VVV PRO MŠ LETY

byl spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY