Prezentace firmy Scolarest20. 12. 2021 od 16.00 hodin

Na Hromnice o hodinu více!...

Potvrzení o zaplacení školného

Nový dodavatel stravy pro obě budovy od 3. 1. 2022firma Scolarest

Přerušení provozu

Zprovoznění hlavního vchodu Slunečná loukav pondělí 20. 12. 2021

Vánoční cinkání dne 12.12. 2021 ZRUŠENO

Distanční výukav týdnu od 22.11.-26.11.2021

Pravidla pro návrat po nařízené karanténě

Fotografování - náhradní termín7. 12. 2021

provoz Nad řekou

Aktualizace situace provozu pracoviště Slunečná louka

distanční výukav týdnu od 15.11.-19.11.2021

Pozitivní případ covid-19

Listopad, listopad lísteček mi na dlaň pad...

Změna provozní doby od 1. 11. 2021

A je tady říjen

Celoroční projekt ROK STROMŮ

Slunečná louka - přístup do budovy

Termíny třídních schůzek

Začátek nového školního roku

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍochrana dýchacích cest při vstupu do budovy

Přerušení provozu o prázdninách

Netradiční taneční odpoledne

Výsledky přijímacího řízenípro školní rok 2022/23

ČERVENČervnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení

Máje

Ve čtvrtek 26.5. FOTOGRAF v MŠ

KVĚTENKdyž se v máji blýská, sedlák si výská

Úspěch v regionální soutěži ZUŠ ŘevniceLesní bytosti a skřítci

Vyhlášení zápisu pro školní rok 2022/23v termínu 12. 5. 2022

DUBEN nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá

Plavecký kurz4.4. - 13. 6. 2022

Setkání s Romanou Šindlářovouředitelkou ZŠ Lety

Nabídka pracovní pozice

BŘEZEN - za kamna vlezemJestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl

Testy školní zralosti24.3. 2022

Provoz v týdnu od 7.2. - 11. 2. 2022

Jémine, jémine, masopust pomine!

Tvořivé dílny s řezbářem Honzou Merhautem

PF 2022

Obláčky aneb malá vánoční besídka

Sluníčka aneb malá vánoční besídka

Aktuality


8. 6. 2021

Rozhodnutí o přijetí

Vážení žadatelé o přijetí. Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
prosíme všechny, kterým bylo vydáno zamítavé rozhodnutí, aby si ho přišli převzít do vlastních rukou do kanceláře v ulici K Mateřské škole 507. Děkujeme.
Seznam přijatých a nepřijatých

26. 8. 2021

Začátek nového školního roku

Vážení rodiče, milé děti
nový školní rok zahájíme ve středu 1. září 2021.
Sledujte prosím webové stránky, budeme vkládat postupně všechny potřebné informace - rozdělení dětí do tříd, termíny třídních schůzek a další důležité informace.
Těšíme se na Vás v novém školním roce!
Vaše školička.

31. 8. 2021

Termíny třídních schůzek

Vážení rodiče, třídní schůzky a Spolku přátel se budou konat:

Nad řekou: v pondělí 6. 9. 2021 od 16.30 hodin

Slunečná louka: v úterý 7. 9. 2021 od 16.30 hodin
>
Vaše účast je žádoucí, přijďte prosím bez dětí.
Děkujeme


31. 8. 2021

Slunečná louka - přístup do budovy

Vážení rodiče dětí za Slunečné louky,
omlouváme se za ztížený přístup k mateřské škole. Z důvodu postupující výstavby spojovacího tunelu mezi MŠ a ZŠ nebude až do odvolání možné používat hlavní vchodové dveře do budovy.
- Přístup bude možný pouze vedlejším vchodem ze zahrady pod točitým schodištěm
- Přístup do zahrady pouze poslední brankou podél mlatového chodníčku.
- Když pojedete autem, parkujte v ulici Karlštejnská podél školní zahrady.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ a těšíme se na Vás a Vaše děti.

6. 9. 2021

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

ochrana dýchacích cest při vstupu do budovy

Vážení rodiče,
prosím respektujte opatření po návratu ze zahraničí:
V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy
Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
MŠMT dne 12.7.2021

7. 9. 2021

Naše první dny ve školce

Naše první dny ve školce Naše první dny ve školce

13. 9. 2021

Celoroční projekt

ROK STROMŮ

Vážení rodiče,
ve školním roce 2021/22 budeme poznávat stromy v našem okolí a na zahradě s projektem ROK STROMŮ.
Smysl ročního projektu aneb co nás k tomu vede:
• Co nejdelší pobyt venku, v přírodě - prožitkové učení
• Více se seznámit se stromy, číst, pozorovat změny v přírodě, dostat se do hloubky a podstaty dějů v přírodě. Zažít pocit propojení se “svým” stromem
Hlavní cíle projektu:
• posilovat úctu k přírodě
• rozvíjet povědomí o sounáležitosti s přírodou
• rozvíjet povědomí o důležitosti ochrany přírody
• vnímat přírodu všemi smysly, všímat si změn v přírodě skrze stromy (strom v průběhu roku), osvojit si pojmy související se stromy, s ochranou přírody
• vnímat, co stromům (přírodě) škodí, co jim prospívá, jak mohu pomoc
• rozvíjet empatii, odpovědnost za své chování vůči přírodě skrze poznávání stromů
• zachycovat a vyjadřovat své prožitky
• rozvíjet hrubou i jemnou motoriku při pobytu venku
Očekávané výstupy projektu
• Dítě pojmenuje některé stromy ve svém okolí
• Dítě chápe důležitost stromů pro život člověka
• Dítě se seznámí se „svým“ stromem, který souzní s měsícem jeho narození
• Dítě vnímá strom jako součást živé přírody
• Dítě zkouší vylézt na strom, posiluje obratnost a vytrvalost
Děti již začaly podnikat narozeninové výpravy ke "svým stromům", v den svých narozenin dostanou valounek vyřezaný ze stromu, patřícímu k jeho měsíci narození. Každá třída zvolila svého třídního průvodce, který bude celý rok motivovat děti k plnění očekávaných výstupů. Věříme, že děti vás vtáhnou do školkového dění a při vycházkách přírodou se nejednou zastavíte pod zajímavým stromem a budete si povídat a užijete si s námi radost z poznávání a objevování.

16. 9. 2021

Seznam dětí

Vážení rodiče, zveřejňujeme rozdělení dětí do tříd pro nový školní rok.
Až povedete své dítě, zvoňte prosím na dveře třídy, do které je vaše dítě zapsáno.
Seznam dětí 2021-2022

16. 9. 2021


4. 10. 2021

Drakiáda

Drakiáda

13. 10. 2021

A je tady říjen

Vážení rodiče,
sledujte prosím pravidelně nástěnky svých tříd. Zde uvádím jen malou výseč událostí, které nás v říjnu čekají:
Logopedická depistáž - Mgr. Barchánková - poplatek 50,- Kč v hotovosti
Nad řekou 4.10.2021 od 8.00 hodin
Slunečná louka 7.10. 2021 od 8.00 hodin

"O holčičce, která zlobila" - zahraje divadlo Kasperle
Nad řekou 19. 10. 9.00 hodin
Slunečná louka 19. 10. 11.00 hodin

Zamykání řeky a uspávání stromů 20. 10. dopoledne - už tradiční celoškolková akce u Berounky, letos zaměřená na stromy na březích řeky

Probíhají narozeninové výpravy některých tříd, Žížalky začínají plnit úkoly z projektu "Se Sokolem do života". Příprava předškoláků každý čtvrtek ve třídách Obláčky, Sluníčka, Mravenci, Včelky.
Třída Obláčků 1x za 14 dní Hrajeme si s Angličtinou
Každé úterý střídavě na obou pracovištích dopoledne Individuální logopedická intervence s projektem "My si spolu rozumíme", každé úterý odpoledne Rozvoj jazykových dovedností podle Elkonina - připravme dítě na čtení - vede Mgr. Petra Plachá - někteří předškoláci
Včelky začínají cvičit v Sokolovně vždy v pondělí

S předstihem upozorňujeme na vystoupení dětí všech tříd na Svatomartinském posvícení, které se koná v sobotu 13. listopadu

.


1. 11. 2021

Listopad, listopad lísteček mi na dlaň pad...

Vážení rodiče, uvádím celoškolkové akce, ostatní si organizují jednotlivé třídy, proto sledujte prosím nástěnky ve svých šatnách.
1. 11. Nad řekou a 4. 11. dopoledne Slunečná louka Příběhy stromů -
pohádka + interaktivní dílna - moštování, barvení látky, hra se semínky

13. 11. vystoupení dětí na Svatomartinském posvícení - sobota od 13.30 hod

22. 11. fotografování jednotlivců se zimní tématikou
24. 11. setkání s ředitelkou ZŠ Mgr. Šindlářovou - Slunečná louka od 18.00 hodin - vše, co vás zajímá o nové škole

1. 11. 2021

Změna provozní doby od 1. 11. 2021

Vážení rodiče
od 1.11. 2021 upravujeme provozní dobu mateřské školy ( obě budovy) takto: 7.00 - 17. 00 hodin Ranní půlhodina byla zcela nevyužita.

Současně se změnou provozní doby měníme i způsob omlouvání.

Odhlašování stravy - POZOR ZMĚNA!

do 7.00 daného dne pouze z důvodu nemoci, ostatní do 12.00 hodin DEN PŘEDEM.

Používejte k omluvám VÝHRADNĚ telefon hospodářky - paní Marcely. Jandusové 778 752 205 nebo e-mail: omluvenky@mslety.cz


8. 11. 2021

Pozitivní případ covid-19

Vážení rodiče,
na pracovišti Nad řekou se vyskytl pozitivní případ onemocnění covid-19.
Všichni rodiče dětí, které byly v kontaktu s pozitivním případem, obdrželi informační e-mail a sms z Krajské hygienické stanice.
Prosím dodržujte nařízená opatření s dodržením karantény a rovněž doložením PCR testu s negativním výsledkem před návratem dítěte zpět do kolektivu.
Pokud by test někomu ukázal pozitivitu, sdělte prosím tuto informaci mateřské škole.
Pro ostatní děti, kterých se karanténní opatření netýkají, zůstává provoz mateřské školy na obou pracovištích zachován.

10. 11. 2021

Distanční vzdělávání

v týdnu od 8.11 do 12.11. 2021

Vážení rodiče, milé děti
posíláme pozdravy ze školky. Zazpívejte si s kamarády a paní učitelkou Pavlou! V přílohách najdete příběh o Martinovi, nápad k vytvoření koníka a dva pracovní listy.
Těšíme se na váš brzký návrat.
Distanční výuka   Pracovní listy

15. 11. 2021

distanční výuka

v týdnu od 15.11.-19.11.2021

Vážení rodiče, milé děti,
protože jsme se ani v tomto týdnu nemohli sejít se všemi předškoláky, posíláme na dálku pozdravení, video s ukázkou, jak si můžete doma hrát s kaštánky, také kaštánkovou pohádku a pracovní list.
Právě plníme podtéma "Rodový strom aneb silák kaštan" v souladu s celoročním projektem Rok stromů.
Věříme, že si zazpíváte kaštánkovou písničku, procvičíte hlasivky i prstíky a pracovní list nám do školky přinesete ukázat.

V pracovních sešitech pokračujte na straně 18.a 19.
Těšíme se brzy na viděnou zpátky ve svých třídách. Vaše Sluníčka a Obláčky.
Zdravíme i předškoláky ze třídy Včelek a Mravenců.

Pracovní listy

18. 11. 2021

Omezení provozu

pracoviště Slunečná louka

Vážení rodiče,
na pracovišti Slunečná louka v současné době zajišťují provoz pouze 2 pedagogové, všichni ostatní jsou bohužel v pracovní neschopnosti nebo ošetřují člena rodiny.
Předpokládáme, že tato situace potrvá do 30. listopadu. Z těchto důvodů bychom vás chtěli požádat, pokud můžete, abyste si zajistili dočasně hlídání svých dětí vlastními silami a pomohli nám tak zvládnout nelehkou situaci s výskytem nemoci covid-19.
Pro ty z vás, kteří nemáte jinou možnost, jsme schopni dvěma pedagogy zajistit provoz od 8.00 do 15. 30 hodin. Provoz v těchto hodinách zajistí třída Mravenců.
Svoji docházku prosím nahlaste paní hospodářce Marcele Jandusové na e-mail omluvenky@mslety.cz nebo telefonicky tel:+420778752205.
Sledujte prosím web školy, budeme vkládat případné změny.
Děkujeme za pochopení.

22. 11. 2021

Aktualizace situace provozu

pracoviště Slunečná louka

Vážení rodiče,
včera večer jsem museli natrasovat velký počet dětí z pracoviště Nad řekou.

To nám umožní uvolnit 2 učitelky z toho pracoviště k obnovení provozu ve třídě Včelky společně s dětmi ze třídy Žížal od 7.00 do 17 hodin.


Všechny děti, kterým končí karanténa a jsou zdravé mohou v pondělí přijít do školky.
Těšíme se na vás.
Prosíme, abyste nahlásili svoji docházku na omluvenky@mslety.cz
Děkujeme.
Sledujte prosím web, situace se mění každou chvíli.

22. 11. 2021

Fotografování - náhradní termín

7. 12. 2021

Vážení rodiče, dnes mělo proběhnout fotografování dětí se zimní tématikou.
Z důvodu velké nemocnosti jsme se dohodli s panem fotografem na náhradním termínu v úterý 7. 12. 2021.

22. 11. 2021

provoz Nad řekou

Vážení rodiče, pracoviště Nad řekou rovněž zajišťuje provoz bez omezení pro zdravé děti.
Těšíme se na vás!

23. 11. 2021

Pravidla pro návrat po nařízené karanténě

Vážení rodiče, některým dětem končí nařízená karanténa, proto stručně shrnuji pravila pro návrat:
- 8. den po posledním kontaktu s pozitivní osobou a předložením NEGATIVNÍHO PCR TESTU - stačí ukázat jen v mobilním telefonu
- 15. den po posledním kontaktu s pozitivní osobou, pokud nechcete se svým dítětem test absolvovat
- 15. den po POZITIVNÍM TESTU - prosím doložte- získáváte 180 denní imunitu a vyhnete se dalšímu trasování

prosíme vás, abyste s námi zůstali v kontaktu a pokud končí dítěti karanténa a z nějakého důvodu zpátky do školky nenastoupí, je třeba dítě omluvit na omluvenky@mslety.cz


Sledujte prosím web, všechny změny průběžně vkládáme.
V současné době je provoz na obou pracovištích pro zdravé děti BEZ OMEZENÍ

24. 11. 2021

Distanční výuka

v týdnu od 22.11.-26.11.2021

distanční výuka


30. 11. 2021

Vánoční cinkání dne 12.12. 2021

ZRUŠENO

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršení epidemiologické situace je vánoční cinkání u kapličky zrušeno.
Současně rušíme společné akce, na kterých bychom museli spojovat třídy. ( divadýlka, fotografování) chceme omezit kontakty a tím i pravděpodobnost šíření nařízených karantén.
Dobrá zpráva je, že od zítra se rozjíždí provoz ve třídě Včelek.
V pátek v některých třídách proběhne čertí rojení nebo andělské zvonění? K Mravencům zase zavítá v pondělí Svatá Barbora a 13. 12. Svatá Lucie.
Sledujte prosím nástěnky svých tříd, každá třída uchopila adventní čas po svém.
Přes všechna omezení prožijeme s dětmi pěkné dny provázené tradicemi, tvořením a radostným očekáváním.

9. 12. 2021

Prezentace firmy Scolarest

20. 12. 2021 od 16.00 hodin

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme dne 20. prosince od 16. 00 hodin do nové školní jídelny na adrese Karlštejnská 571 (přízemí budovy ZŠ), kde bude probíhat prezentace dětských svačin firmy Scolarest.

Tato firma bude od ledna zajišťovat stravu pro naše děti v obou budovách, všechny zaměstnance i cizí strávníky.

Informační letáky obdržíte v průběhu týdne na svých třídách.
Přijďte ochutnat, seznámit se s vedením firmy, paní kuchařkou, a prostředím, kde se jídla budou připravovat.
Těšíme se na vás!

15. 12. 2021

Zprovoznění hlavního vchodu Slunečná louka

v pondělí 20. 12. 2021

Vážení rodiče dětí z pracoviště Slunečná louka,
oznamujeme vám, že od pondělí už můžete využívat vstup přes nový spojovací tunel mezi budovou mateřské a základní školy.
Zvonit na svoji třídu budete až u hlavních dveří budovy.
Rovněž budete moci parkovat na přístupové komunikaci k hlavnímu vchodu.
Děkujeme vám za toleranci a trpělivost v uplynulých měsících.

15. 12. 2021

Přerušení provozu

Provoz mateřské školy bude přerušen z organizačních a technických důvodů po dohodě se zřizovatelem v termínu
24. 12. 2021 - 2. 1. 2022
Poslední den provozu je 23. 12. 2021

20. 12. 2021

Sluníčka aneb malá vánoční besídka


20. 12. 2021

Obláčky aneb malá vánoční besídka


23. 12. 2021

PF 2022

Vážení rodiče, milé děti,

ať sváteční období naplní váš domov radostí, vaše srdce láskou a váš život smíchem. Přejeme vám krásné Vánoce a šťastný nový rok!

Kolektiv MŠ Lety

PF

2. 1. 2022

Nový dodavatel stravy pro obě budovy od 3. 1. 2022

firma Scolarest

Vážení rodiče,
jak už bylo několikrát avízováno, od 3. 1. 2022 se nám mění dodavatel obědů pro děti v obou budovách. Bude zprovozněna vývařovna v nové základní škole.
Mění se i pravidla pro omlouvání :
Odhlašování jídla – nepřítomnost dítěte : Do 7.00 hodin daného dne pouze z důvodu nemoci, ostatní do 12.00 den předem. Odhlášení dítěte v obou budovách na telefonu 778 752 205 (hospodářka - pí Marcela Jandusová) nebo e-mail omluvenky@mslety.cz. Později již bude započítáno celodenní stravné
Současně došlo i k úpravě cen obědů a svačin. Dokument najdete v provozních informacích - Měsíční výše úplaty za stravování od 3. 1. 2022
Svačiny si i nadále budeme připravovat v našich školních výdejnách.

12. 1. 2022

Potvrzení o zaplacení školného

Vážení rodiče,
potvrzení o vynaložených nákladech za školné Vašeho dítěte v roce 2021 jsou připravena na jednotlivých třídách.
Potvrzení je vydáno pro uplatnění daňové slevy.

13. 1. 2022

Tvořivé dílny s řezbářem Honzou Merhautem

V rámci plnění našeho projektu Rok stromů proběhnou tvořivé dílny s řezbářem, na kterých se děti seznámí s dřevem různých stromů a budou vyřezávat jednoduché zvířátko, žijící v lese.
Nad řekou - PONDĚLÍ 17. 1. 2022
9. 00 hodin Sluníčka
10.30 hodin Obláčky

Slunečná louka - ÚTERÝ 18. 1. 2022
9. 00 Mravenci + Žížaly
10.30 Včelky
Těšíme se na společné tvoření!

20. 1. 2022

Jémine, jémine, masopust pomine!

Vážení rodiče a děti, zveme vás na letovskou náves poveselit se na masopustní taškařici.
Vystoupí děti ze třídy Oblákčů a Sluníček.
Masky vítány! Masopust

2. 2. 2022

Na Hromnice o hodinu více!...

A máme tady únor - dny se prodlužují a my se radujeme z přibývání světla.
Oslavili jsme letovský Masopust - vystoupily děti tříd Obláčků a Sluníček s veselým "Medvědím tanečkem"
TĚŠÍME SE NA:
- Zimní olympiády v jednotlivých třídách
- Pokračování projektu Rok stromů
- Cvičení v sokolovně - střídáme se jednotlivá pracoviště a třídy
- Narozeninové výpravy k našim stromům

Sledujte prosím nástěnky svých tříd!

7. 2. 2022

Provoz v týdnu od 7.2. - 11. 2. 2022

Z důvodu nutných stavebních prací ve třídě Mravenců a Žížal budeme zajišťovat provoz takto:
Žížaly - ve třídě Sluníčka - pracoviště Nad řekou
Mravenci - ve třídě Obláčky - pracoviště Nad řekou
Včelky- zůstávají ve své třídě
Děti z pracoviště Nad řekou zůstávají ve svých třídách.
Děkujeme za pochopení.

28. 2. 2022

Testy školní zralosti

24.3. 2022

Vážení rodiče našich předškoláků,
dne 24. 3. dopoledne nabízíme testy školní zralosti s Mgr. Doksanskou, školním psychologem ZŠ Dobřichovice.
Odpoledne budou probíhat individuální konzultace nad výsledky testů. Již teď si můžete rezervovat termín těchto konzultací zde na webu v záložce test školní zralosti.

1. 3. 2022

BŘEZEN - za kamna vlezem

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl

Na co se těšíme a co připravujeme?
- 2. 3. Mravenci jedou vlakem do divadla Kampa
- 16.3. Kurz 1. pomoci pro děti s ukázkou sanitky
- 22.3. Odemykání řeky a probouzení stromů - projektový den
- 24.3. Testy školní zralosti - Mgr. Doksanská, odpoledne ind. konzultace
- 26.3. Vítání občánků - Mravenci
- 30. 3. Malá technická univerzita - Stavitelé mostů
- 4. 4. První lekce plavání - předškoláci Wellness Dobřichovice
Podrobné programy sledujte prosím na nástěnkách jednotlivých tříd

3. 3. 2022

Nabídka pracovní pozice

Mateřská škola Lety přijme kolegyni na pozici uklízečka
pro budovu v ulici Karlštejnská 570
Nabízíme:
příjemný kolektiv a moderní pracovní prostředí
Více informací na telefonu: 724 267 412

24. 3. 2022

Setkání s Romanou Šindlářovou

ředitelkou ZŠ Lety


31. 3. 2022

Plavecký kurz

4.4. - 13. 6. 2022

Vážení rodiče předškoláků,

v pondělí začíná plavecký kurz předškoláků ve Wellness Dobřichovice.
Sraz dětí je cca 7.30 před vstupem do wellness. V 8.00 začíná první skupina plavat.
Prosím nezapomeňte dětem dát do batohu i svačinu, ten den nebude dětem počítána.
Těšíme se na společné zážitky!

4. 4. 2022

DUBEN

nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá

Na co se těšíme a co připravujeme?
- každé pondělí od 4.4. plavání předškoláků ve wellness Dobřichovice
- 6.4. 2022 - Divadlo v MŠ Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce
- narozeninové výpravy ke stromům
- středeční lesní výpravy
- návštěvy letovské knihovny
- 13.4. návštěva 1. tříd ZŠ Dobřichovice - předškoláci
- Velikonoce ve školce - poznáváme tradice a zvyky
- 20.4. zápis do 1. třd ZŠ Lety
- 29.4. Čarodějnický den v MŠ
- 12.5. zápis do MŠ
Podrobné programy sledujte prosím na nástěnkách jednotlivých tříd.

5. 4. 2022

Vyhlášení zápisu pro školní rok 2022/23

v termínu 12. 5. 2022

Vážení rodiče, v aktivních odkazech v sekci DOKUMENTY najdete všechny potřebné informace k zápisu pro nový školní rok včetně rezervačního formuláře k osobnímu předání žádosti o přijetí. Těšíme se na vás a vaše děti.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Ohlášení zápisu pro rok 2022/23
Kritéria pro přijetí 2022/23

Rezervujte si termín zápisu

19. 4. 2022

Úspěch v regionální soutěži ZUŠ Řevnice

Lesní bytosti a skřítci

Blahopřejeme třídě Včelky z pracoviště Slunečná louka k získání 1. místa v kategorii prostorová tvorba s jejich kolektivní prací pod názvem " Průřez světem lesa viděný dobrým srdcem"
Vernisáž výstavy a předání cen se koná 25. 4. 2022 od 16.00 hodin ve Skladu_13 alias Dřeváku, ulice Pod Lipami na nádraží Řevnice, na kterou vás tímto srdečně zveme. Zde budou vystaveny všechny práce i ty neoceněné.

2. 5. 2022

KVĚTEN

Když se v máji blýská, sedlák si výská

Na co se těšíme, co připravujeme?
- 2.5, 9.5., 16.5., 23.5., 30.5. - Pokračují lekce plavání pro předškoláky
- 11. 5. MUZIKOHRÁTKY -s panem Hladíkem na téma "Co to bzučí v úle?"
- 12. 5. Zápis do mateřské školy
- 24. 5. Den s Hasiči Lety a Městskou Policií Řevnice - dopoledne u srubu
- 26. 5. Fotografování dětí, skupin a jednotlivců
- 28.5. sobota odpoledne - Letovské Máje - vystoupíme s dětmi na návsi
- 2. 6. Celodenní výlet - Zoopark Zájezd

Těšíme se na společné zážitky

3. 5. 2022

Ve čtvrtek 26.5. FOTOGRAF v MŠ

Ve čtvrtek 26. května proběhne ve školce fotografování tříd. Budete-li chtít POUZE třídní fotku, NEMUSÍTE se nikam přihlašovat, bude pro vás vyhotovena automaticky.
Pokud chcete, aby vaše dítě mělo individuální fotku či se vyfotilo s kamarádem nebo sourozencem, JE NUTNÉ se předem registrovat na myalbum.cz. - aktivní odkaz přímo v plakátku níže.
Nežli fotky zakoupíte, budete si je moci předem prohlédnout v uzavřené galerii a zde si i vybrat.
Chcete-li víc, než hromadnou fotografii, je nezbytně nutné přihlásit vaše dítě k fotografování na www.MyAlbum.cz. Fotografie si objednáte, jen když se Vám budou líbit.

19. 5. 2022

Zápis pro ukrajinské děti Повідомлення про спеціальний запис

до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023

ZÁPIS SE KONÁ VE STŘEDU 1.6. 2022 OD 12.00 - 14.00 hodin


Ohlášení (UA) Žádost (UA) Kritéria (UA)

20. 5. 2022

Máje


SEJDEME SE 12.45 v parku u letovského mostu. Odtud odejdeme společně průvodem na náves, kde budou mít děti ze všech tříd vystoupení.

Oblečení dětí dle pokynů na nástěnkách jednotlivých tříd.

TĚŠÍME SE! Přijďte si společně užít májovou atmosféru.
31. 5. 2022

ČERVEN

Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení

Na co se těšíme, co připravujeme?
-1. 6. Den dětí oslavíme sportováním a hrami u sokolovny
-2.6. Celodenní výlet do ZOOparku Zájezd - odjezd 8.30 od obou budov. Na děti čeká prohlídka ZOO, ukázka práce sokolníka s dravci
6. 6. Plavání předškoláků
13.6. Závěrečná lekce plavání předškoláků
- Závěr celoročního projektu Rok stromů
- Půldenní výpravy na různá místa v okolí Letů - loučení tříd se školním rokem , pikniky, hry v přírodě účast rodičů vítána
- Narozeninové výpravy
-24. 6. od 16. 00 NETRADIČNÍ TANEČNÍ ODPOLEDNE - LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - břeh Berounky u Srubu

PROSÍME SLEDUJTE NÁSTĚNKY SVÝCH TŘÍD - každá třída má své termíny výprav i s rodiči dětí.
Těšíme se na společné zážitky! -

15. 6. 2022

Netradiční taneční odpoledne

Taneční odpoledna

30. 6. 2022

Přerušení provozu o prázdninách

Vážení rodiče,
od 1.7.2022 bude provoz mateřské školy přerušen.
O prázdninách zajistíme provoz pro přihlášené děti
v termínu 8.8. - 19.8.2022 na pracovišti Slunečná louka.

Děkujeme všem za pěknou spolupráci a přejeme krásné léto!
Našim školákům, se kterými jsme se rozloučili při deštivém tanečním odpoledni minulý pátek, přejeme úspěšné krůčky ve škole.
Kolektiv MŠ

Archiv: Aktuální 2014/2015 2017/2018 2015/2016 2013/2014 2016/2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023